ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Պաշտոնական կայք
Ծրագրեր, Հրապարակումներ Հետադարձ կապ Նորություններ
ԱՀ
ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵ
ԱՀ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
ԱՀ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով
 

Ուսուցողական սեմինարներ հարկային մարմնի աշխատակիցների համար  
29.05.2017
    Հարկ վճարողներին որակյալ ծառայությունների մատուցման գործում կարևոր նշանակություն ունի նրանց հետ անմիջական շփումներ ունեցող հարկային ծառայողների մասնագիտական պատրաստվածությունն ու արհեստավարժությունը: Այդ նպատակով ԱՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարբերաբար կազմակերպվում են ատեստավորումներ, ուսուցողական սեմինարներ, վերապատրաստման դասընթացներ:
Հերթական ուսուցումների շարքը ֆինանսների նախարարի հրամանով մեկնարկել է 2017 թվականի մայիսի 26-ին, որին  մասնակցում են հարկ վճարողներին սպասարկող ստորաբաժանումների ու արտաքին ապրանքաշրջանառության հաշվառման և հսկողության տեսչության թվով 89 աշխատակիցներ: Սեմինարներն ընդգրկում են «Հարկերի և պարտադիր վճարների հաշվարկումե, «Հարկային ստուգումներ և հսկողությունե, «Կամերալ ուսումնասիրությունների անցկացման ընթացակարգե, «Հաշվապահական  ձևակերպումներե և «ԼՂՀ տարածք ներմուծվող և արտահանվող ապրանքանյութական արժեքների  հաշվառումե  թեմաները: Հարկ վճարողների սպասարկման և հսկողական միջոցառումների  իրականացման  ընթացքում միատեսակ մոտեցումներ ցուցաբերելու նպատակով մասնակիցների հետ քննարկվում են նաև գործնական իրավիճակներին առնչվող տարբեր հարցեր: 
Սեմինարների շարքը կավարտվի հունիսի 5-ին, որի ավարտին մասնակիցների ստացած գիտելիքերը կգնահատվեն ուսուցման ծրագրի շրջանակներում կազմված թեստերի միջոցով:
  
 


վերադառնալ


ԱՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԵԿՎԻԶԻՏՆԵՐ
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
BANK REQUISITES
ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՐԺՈՒՅԹ
ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (03/19) 480.28 դրամ
EUR (03/19) 589.93 դրամ
RUB (03/19) 8.33 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (I եռ.) 249.41 դրամ
Պլատին (I եռ.) 14080.12 դրամ
Ոսկի (I եռ.) 19529.55 դրամ
Թանկարժեք մետաղների գներ (download)