Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով

Սոցիալական վճարները կատարելու համար Կենտրոնական գանձապետարանում բացվել են հաշվեհամարներ  
05.07.2019

   Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը, ի գիտություն գործատուների, անհատ ձեռնարկատերերի և ինքնազբաղված անձանց, տեղեկացնում է, որ «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ԱՀ օրենքով սահմանված սոցիալական վճարների հավաքագրման և մասնակիցների ռեեստրին փոխանցման նպատակով Կենտրոնական գանձապետարանում բացվել են 915005000087՝ «Սոցիալական վճար՝ վարձու աշխատողներից (պայմանագրային եկամուտ ստացողներից), այդ թվում՝ հարկային գործակալի միջոցովե և 915005000095՝ «Սոցիալական վճար՝ անհատ ձեռնարկատերերից և ինքնազբաղված անձանցից» հաշվեհամարները:
   Սկսած 2019 թվականի հուլիսի 1-ից գործատուները յուրաքանչյուր ամիս` մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը, 915005000087 հաշվեհամարին պետք է փոխանցեն իրենց մոտ աշխատանքային պայմանագրերով վարձու աշխատողների և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով աշխատանքներ կատարող կամ ծառայություններ մատուցող կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի մասնակից հանդիսացող յուրաքանչյուր քաղաքացու համար հաշվարկված սոցիալական վճարը, իսկ կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի մասնակից հանդիսացող անհատ ձեռնարկատերը և ինքնազբաղված անձը՝ յուրաքանչյուր տարվա արդյունքներով մինչև տվյալ տարվան հաջորդող տարվա մայիսի 1-ը՝ 915005000095 հաշվեհամարին:
   Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 047-94-86-20 հեռախոսահամարին:
 


վերադառնալ


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (08/07) 485.00 դրամ
EUR (08/07) 573.17 դրամ
RUB (08/07) 6.58 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 275.67 դրամ
Պլատին (III եռ.) 12578.63 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 27268.17 դրամ
Տեսանյութեր