Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը հիշեցնում է  
22.06.2020

   «Հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն` այն կազմակերպությունները, որոնց 2019 թվականի տարեկան գործունեությունից հասույթը կամ 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է մեկ միլիարդ դրամը, պարտավոր են մինչև սույն թվականի հուլիսի 1-ը հրապարակել որակավորված գլխավոր հաշվապահի կողմից ստորագրված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:
   Միաժամանակ նշված կազմակերպությունների ղեկավարներին զգուշացնում ենք, որ ֆինանսական հաշվետվությունները oրենքով uահմանված կարգով և ժամկետներում չհրապարակելը և չորակավորված հաշվապահի կողմից ստորագրելը առաջացնում է «Վարչական իրավախախտումների մասին» օրենսգրքի 16912-րդ և 16913-րդ հոդվածներով նախատեսված պատասխանատվություն:
 
   Կազմակերպությունների ցանկը տեղադրված է Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքէջի «Հաշվապահական հաշվառում / Տեղեկատվություն» բաժնում: 
 


վերադառնալ


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (09/24) 485.32 դրամ
EUR (09/24) 565.06 դրամ
RUB (09/24) 6.28 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 275.67 դրամ
Պլատին (III եռ.) 12578.63 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 27268.17 դրամ
Տեսանյութեր