Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը հիշեցնում է  
22.06.2020

   «Հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն` այն կազմակերպությունները, որոնց 2019 թվականի տարեկան գործունեությունից հասույթը կամ 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է մեկ միլիարդ դրամը, պարտավոր են մինչև սույն թվականի հուլիսի 1-ը հրապարակել որակավորված գլխավոր հաշվապահի կողմից ստորագրված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:
   Միաժամանակ նշված կազմակերպությունների ղեկավարներին զգուշացնում ենք, որ ֆինանսական հաշվետվությունները oրենքով uահմանված կարգով և ժամկետներում չհրապարակելը և չորակավորված հաշվապահի կողմից ստորագրելը առաջացնում է «Վարչական իրավախախտումների մասին» օրենսգրքի 16912-րդ և 16913-րդ հոդվածներով նախատեսված պատասխանատվություն:
 
   Կազմակերպությունների ցանկը տեղադրված է Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքէջի «Հաշվապահական հաշվառում / Տեղեկատվություն» բաժնում: 
 


վերադառնալ


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (07/06) 484.35 դրամ
EUR (07/06) 547.07 դրամ
RUB (07/06) 6.74 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (II եռ.) 220.80 դրամ
Պլատին (II եռ.) 11254.55 դրամ
Ոսկի (II եռ.) 25549.52 դրամ
Տեսանյութեր