Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
10.04.2020

          Հիպոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված գումարների չափով ֆիզիկական անձանց կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների փոխհատուցման համար հարկային մարմին ներկայացվող դիմումների վերաբերյալ

    Նոր տեսակի կորոնավիրուսային վարակով պայմանավորված` ԱՀ ֆինանսների նախարարությունը վարկառուներին (համավարկառուներին) առաջարկում է հիպոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված գումարների չափով վճարված եկամտային հարկի գումարների վերադարձման համար ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի մարտի 27-ի N 111-Ն և 2017 թվականի մարտի 27-ի N 112-Ն հրամաններով սահմանված դիմումը (բացառությամբ առաջին անգամ ներկայացվող դիմումի) և հայտարարությունը` ստորագրված և սկանավորված, ինչպես նաև ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկի համար վճարված տոկոսագումարների վերաբերյալ տեղեկանքը՝ սկանավորված, ուղարկել hipoteq@taxservice.nk.am էլեկտրոնային հասցեին, իսկ փաստաթղթերը առձեռն ներկայացվելու դեպքում՝ թողնել սպասարկող ստորաբաժանումների վարչական շենքերի 1-ին հարկերում տեղադրված փոստարկղերում:

    Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աշխատանքները կատարվում են հեռահար, դրանք պատշաճ իրականացնելու նպատակով դիմումի հետ միասին պարտադիր ենթակա են ներկայացման նաև վարկառու և (կամ) համավարկառու ֆիզիկական անձի անձնագրի (նույնականացման քարտի) սկանավորված տարբերակը, ինչպես նաև ստորև ներկայացված ձևաթուղթը՝ բացառապես էլեկտրոնային լրացված տարբերակով։

    ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի մարտի 27-ի N 111-Ն հրաման

    ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի մարտի 27-ի N 112-Ն հրաման

    Ձևաթուղթվերադառնալ


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (09/23) 483.75 դրամ
EUR (09/23) 567.05 դրամ
RUB (09/23) 6.66 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 417.48 դրամ
Պլատին (III եռ.) 17253.58 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 28614.47 դրամ
Տեսանյութեր