Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխության մասին  
21.10.2015

«ԼՂՀ ֆինանսների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 30.09.2015թ. տեղի է ունեցել փոփոխություն, համաձայն որի 2016 թվականից սկսած այն կազմակերպությունները, որոնց հաշվետու տարվա գործունեությունից հասույթը կամ հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է մեկ միլիարդ դրամը (խոշոր կազմակերպություններ), իրենց տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները կարող են հրապարակել առանց աուդիտորական եզրակացության: Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակման և գլխավոր հաշվապահների որակավորման պահանջները խոշոր կազմակերպությունների համար մնում են ուժի մեջ:վերադառնալ


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (09/22) 485.29 դրամ
EUR (09/22) 569.58 դրամ
RUB (09/22) 6.39 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 275.67 դրամ
Պլատին (III եռ.) 12578.63 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 27268.17 դրամ
Տեսանյութեր