ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Նախարարության մասին / Պետական պարտքի և պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների կառավարման բաժին

Բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝
 
1. Պատրաստում է ենթաօրեսդրական նորմատիվային ակտերի,մեթոդահրահանգչական փաստաթղթերի նախագծերը,
 
2. Մասնակցում է ԱՀ արտաքին և ներքին պետական պարտքի ինչպես նաև ԱՀ պետական բյուջեի նկատմամբ առաջացած պարտավորությունների կառավարման և սպասարկման աշխատանքներին,
 
3. Կորդինացնում է ԱՀ կառավարության արտաբյուջետային հաշիվներից ԱՀ տարածքում գործունեություն ծավալած տնտեսավարող սուբյեկտներին տրաադրված փոխառությունների և դրանց նկատմամբ հաշվարկված տոկոսների և տուժանքների հաշվառման և հավաքագրման աշխատանքները,
 
4. Մասնակցում է ԱՀ-ին տրամադրված ապրանքային վարկերի ու դրամաշնորհների (գրանտների) դրամայնացման, հաշվառման և դրա հետ կապված գործառույթների մոնիթորինգի աշխատանքներին:
 
Բաժնի պետ՝ Հակոբյան Անուշ Անդրանիկի
Հեռ.՝ (047) 94-49-82


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (06/01) 386.98 դրամ
EUR (06/01) 414.49 դրամ
RUB (06/01) 4.78 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (II եռ.) 282.90 դրամ
Պլատին (II եռ.) 12282.42 դրամ
Ոսկի (II եռ.) 24588.12 դրամ
Տեսանյութեր