ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Նախարարության մասին / Պետական պարտքի և պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների կառավարման բաժին

Բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝
 
1. Պատրաստում է ենթաօրեսդրական նորմատիվային ակտերի,մեթոդահրահանգչական փաստաթղթերի նախագծերը,
 
2. Մասնակցում է ԱՀ արտաքին և ներքին պետական պարտքի ինչպես նաև ԱՀ պետական բյուջեի նկատմամբ առաջացած պարտավորությունների կառավարման և սպասարկման աշխատանքներին,
 
3. Կորդինացնում է ԱՀ կառավարության արտաբյուջետային հաշիվներից ԱՀ տարածքում գործունեություն ծավալած տնտեսավարող սուբյեկտներին տրաադրված փոխառությունների և դրանց նկատմամբ հաշվարկված տոկոսների և տուժանքների հաշվառման և հավաքագրման աշխատանքները,
 
4. Մասնակցում է ԱՀ-ին տրամադրված ապրանքային վարկերի ու դրամաշնորհների (գրանտների) դրամայնացման, հաշվառման և դրա հետ կապված գործառույթների մոնիթորինգի աշխատանքներին:
 
Բաժնի պետ՝ Հակոբյան Անուշ Անդրանիկի
Հեռ.՝ (047) 94-49-82


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (02/23) 404.35 դրամ
EUR (02/23) 437.67 դրամ
RUB (02/23) 4.35 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր