ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Նախարարության մասին / Ներդրումային քաղաքականության ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման բաժին

Բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝
 
1. Ներդրումները կարգավորող oրենսդրության կայունության ապահովում,
 
2. Օտարերկրյա և տեղական ներդրողների համար տնտեսավարման հավասար, ոչ խտրական պայմանների ապահովում,
 
3. Ներդրողների համար արտոնյալ պայմանների սահմանում,
 
4. Ներդրումային ոլորտում տնտեսավարման ազատական սկզբունքների կիրառում,
 
5. Ներդրումների և ներդրողների շահերի պաշտպանության ապահովում,
 
6. Ներդրումները կարգավորող միջազգային իրավական նորմերի և միջազգային ընդունված պրակտիկայի ընդունում և կիրառում,
 
7. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում,
 
8. Պետական ուղղակի աջակցության գործիքների միջոցով երկրում ՓՄՁ զարգացման խթանումը,
 
9. ՓՄՁ զարգացման ճանապարհով երկրի տնտեսական զարգացմանը և անհամամասնությունների հաղթահարմանը նպաստելը,
 
10. ՓՄՁ զարգացման միջոցով երկրի տնտեսության բազմազանեցմանը նպաստելը և զբաղվածության ու ինքնազբաղվածության մակարդակի բարձրացման ապահովումը,
 
11. ՓՄՁ սուբյեկտների պետական աջակցությանը նպատակաուղղված շրջանակների բազմազանեցումը, ինչպես նաև ՓՄՁ սուբյեկտներին ցուցաբերվելիք պետական աջակցության նպատակայնության ու հասցեականության ապահովումը:  
 
Հեռ.՝ (047) 97-47-58


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (06/01) 386.98 դրամ
EUR (06/01) 414.49 դրամ
RUB (06/01) 4.78 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (II եռ.) 282.90 դրամ
Պլատին (II եռ.) 12282.42 դրամ
Ոսկի (II եռ.) 24588.12 դրամ
Տեսանյութեր