ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Նախարարության մասին / Մակրոտնտեսական վերլուծությունների և կանխատեսման բաժին

Բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝
 
1. Մակրոտնտեսական հիմնական նպատակային ցուցանիշների որոշումն ու սահմանումը, մակրոտնտեսական ցուցանիշների  ուսումնասիրությունը, վերլուծությունը և ծրագրավորումը,
 
2. Արցախի Հանրապետության բյուջետային ուղերձի մշակումը (սահմանված կարգով՝ այլ պետական կառավարման մարմինների հետ համատեղ),
 
3. Թանկարժեք մետաղներով ու թանկարժեք քարերով գործառնությունների կարգավորման ոլորտում` թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական պահուստների կառավարումը, թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական պահուստների արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերի և մեթոդական փաստաթղթերի նախագծերի մշակումը,
 
4. Ֆինանսական շուկայի ոլորտում` Արցախի Հանրապետության կառավարությանը վերապահված լիազորությունների սահմաններում ֆինանսական միասնական պետական քաղաքականության մշակման ապահովումը, այդ թվում` ֆինանսական շուկայի զարգացման ծրագրերի մշակումը և այդ բնագավառում նոր գործիքների ու տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությունն ու ներդրումը,
 
5. Խաղային բնագավառի գործունեությանը վերաբերող իրավական ակտերի մշակումը, ինչպես նաև այդ բնագավառում նոր գործիքների ու տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությունն ու ներդրումը,
 
6. Լիցենզավորման ոլորտում` նախարարությանը վերապահված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների լիցենզավորումը և հաշվառումը, դրանից բխող գործառույթների իրականացման ապահովումը, այդ թվում՝ իրավական ակտերի մշակումը:
 
 
 
 
 
Բաժնի պետ՝ Պողոսյան Կարինե Վլադիմիրի
Հեռ.՝ (047) 94-08-41
Էլ.փոստ՝ k.poghosyan@minfin-nkr.am


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/18) 394.07 դրամ
EUR (04/18) 420.75 դրամ
RUB (04/18) 4.19 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր