Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով
Պետական գնումներ / Գնումների բողոքարկման խորհուրդ

ՑՈՒՑԱԿ
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ

NN

անունը,ազգանունը

պաշտոնը

1.

Բ.Ալավերդյան

ԼՂՀ   Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

2.

Ռ.Ազարյան

ԼՂՀ   Ազգային ժողովի աշխատակազմի վարչատնտեսական վարչության պետ

3.

Գ. Գրիգորյան

ԼՂՀ   վերահսկիչ պալատի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի պետ

4.

Ի. Առուստամյան

ԼՂՀ    կառավարության աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ

5.

Ս. Մկրտչյան

ԼՂՀ    առողջապահության նախարարության ֆինանսատնտեսական բաժնի վարիչ

6.

Ա. Բաղդասարյան

ԼՂՀ     արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավական ակտերի փորձաքննության  և պաշտոնական հրատարակման վարչության պետ

7.

Դ. Գալստյան

ԼՂՀ    արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ

8.

Ս. Գաբրիելյան

ԼՂՀ   արտաքին գործերի նախարարության քարտուղարության պետ

9.

Է. Ամիրջանյան

ԼՂՀ  գյուղատնտեսության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ

10.

Է. Գրիգորյան

ԼՂՀ   կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար

11.

Լ. Հարությունյան

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության  աշխատակազմի  ֆինանսատնտեսագիտական  բաժնի  պետ

12.

Վ. Պետրոսյան

ԼՂՀ      պաշտպանության նախարարության իրավաբանական բաժանմունքի պետ, փոխգնդապետ

13.

Ս. Դադայան

ԼՂՀ      աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ

14.

Գ. Հայրապետյան

ԼՂՀ        քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի քաղաքաշինության քաղաքականության և ճարտարապետության  բաժնի պետ

15.

Վ. Մելքոնյան

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ

16.

Ա. Գրիգորյան

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչության ծրագրերի կառավարիչ

17.

Տ. Առստամյան

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության իրավաբանական բաժնի պետի պաշտոնակատար

18.

Ժ. Հարությունյան

ԼՂՀ   կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ

19.

Ն. Թովմասյան

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության ֆինանսատնտեսական վարչության պետ, փոխգնդապետ

20.

Ս. Գրիգորյան

ԼՂՀ    կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնի վարիչ

21.

Դ. Հակոբյան

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր փրկարար ծառայության իրավաբանական բաժնի պետ, փրկարար ծառայության մայոր

22.

Ա. Օհանյան

ԼՂՀ    կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչության ֆինանսատնտեսական  բաժնի պետ

23.

Ն. Առաքելյան

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտի դատական պրակտիկայի ամփոփման բաժնի պետ

24.

Ս. Գարաքյան

ԼՂՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մարդու խախտված իրավունքների վերականգնմանն աջակցության բաժնի վարիչ

25.

Լ. Համբարձումյան

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գլխավոր հաշվապահ

26.

Ս. Գրիգորյան

ԼՂՀ       հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշխատակազմի տնտեսական և անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության բաժնի պետ

27.

Ա. Գրիգորյան

ԼՂՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահի խորհրդական, իրավաբան

28.

Ա. Կարապետյան

ԼՂՀ     քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի անվանացանկի և գրանցամատյանի վարման բաժնի պետ

29.

Գ. Գաբրիելյան

ԼՂՀ   ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի վճարային հաշվեկշռի, արտաքին առևտրի և գների վիճակագրության բաժնի պետ

 

 

ԼՂՀ գրանցված և ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանը գրավոր դիմում ներկայացրած հասարակական կազմակերպությունների (միավորումների) մեկական ներկայացուցիչներ` թեստավորման միջոցով գնումների մասին ԼՂՀ օրենսդրության իմացությունը գնահատվելուց հետո:


 

ԼՂՀ գնումների բողոքարկման խորհուրդի գործունեության կարգ 

ԼՂՀ գնումների բողոքարկման խորհուրդի 2011թ. գործունեության հաշվետվություն 

ԼՂՀ գնումների բողոքարկման խորհուրդի 2012թ. գործունեության հաշվետվություն 

ԼՂՀ գնումների բողոքարկման խորհուրդի 2013թ. գործունեության հաշվետվություն 

ԼՂՀ գնումների բողոքարկման խորհուրդի 2014թ. գործունեության հաշվետվություն 

ԼՂՀ գնումների բողոքարկման խորհուրդի 2015թ. գործունեության հաշվետվություն 

ԼՂՀ գնումների բողոքարկման խորհուրդի 2016թ. գործունեության հաշվետվություն 

ԱՀ գնումների բողոքարկման խորհուրդի 2017թ. գործունեության հաշվետվություն ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (08/08) 406.61 դրամ
EUR (08/08) 414.38 դրամ
RUB (08/08) 6.73 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (II եռ.) 397.63 դրամ
Պլատին (II եռ.) 16121.06 դրամ
Ոսկի (II եռ.) 30565.30 դրամ
Տեսանյութեր