ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Աուդիտ / Օրենսդրություն

"Աուդիտորական գործունեության մասին" ԼՂՀ օրենք

"Աուդիտորական գործունեության մասին" Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ԼՂՀ օրենք

ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի "Աուդիտորների որակավորման քննությունների անցկացման կարգը  և քննությունների ծրագիրը հաստատելու մասին" թիվ 15 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի "Աուդիտ իրականացնող անձանց կողմից ներկայացվող եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների ձևերը և դրանց լրացման ու ներկայացման կարգը, նշված անձանց կողմից պայմանագրերի գրանցամատյանի ձևը և վարման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 16 որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 2007 թվականի փետրվարի 12-ի "Աուդիտորների որակավորման քննությանը մասնակցելու դիմումի և աուդիտորների որակավորման վկայականի ձևերը հաստատելու մասին" թիվ 17 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի մայիսի 21-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում աուդիտորների որակավորման քննությունների հարցերը (թեստերը) և տիպային խնդիրները հաստատելու մասին" թիվ 74 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի  2011 թվականի օգոստոսի 31-ի "Աուդիտորի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին" թիվ 76-Ն հրաման

ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ի "Աուդիտորների որակավորման նպատակով մասնագիտացված կառույցի հավատարմագրման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 841-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 27-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում աուդիտորական  ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման կարգը, աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիայի հայտի ձևը, լիցենզիայի ձևը, հայտարարության ձևը, աուդիտ իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ձեռք բերած անձի, կառավարման մարմնի ղեկավարի, աուդիտորի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկանքների ձևերը, աուդիտ իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ձեռքբերած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տեղեկանքների ձևերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության 2007 թվականի հունվարի 30-ի թիվ 31 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 250-Ն որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2012թ հուլիսի 12-ի "Աուդիտի և որակի վերահսկողության միջազգային ստանդարտները հրապարակելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 16 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին" թիվ 64-Ն հրաման

Աուդիտի և որակի վերահսկողության միջազգային ստանդարտներ
ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/18) 394.07 դրամ
EUR (04/18) 420.75 դրամ
RUB (04/18) 4.19 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր