ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Պետական գնումներ / Տեղեկատվություն

Պարզաբանում գնումների ընթացակարգերի կազմակերպման ժամկետների մասին

Գնումների էլեկտրոնային տեղեկատուում ինքնուրույն հրապարակման օրինակ

"Գնումների մասին" ԼՂՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հայտարարությունը ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանը ներկայացնելու օրինակելի ձև(ՊՈԱԿ-ների և ՓԲԸ-ների համար)

"Գնումների մասին" ԼՂՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն շրջանակային համաձայնագրերի հրավերներում փոփոխություններ կատարելու մասին հայտարարություն

"Գնումների մասին" ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հաշվետվությունը ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնելու օրինակելի ձևի մասին ցուցում

Գնումների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության իմացության գնահատման նպատակով թեստավորման ժամանակացույց

Գնումների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության իմացության գնահատման նապատակով թեստավորման հարցաշար

Գնումների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության իմացության գնահատման նպատակով թեստավորման կարգ

"Գնումների մասին ԼՂՀ օրենքի համաձայն գնային առաջարկների համեմատման մասին մեթոդական ցուցումներ

Գնումների գործընթացներում կիրառվող փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր

Գնումների գործընթացներում կիրառվող փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր

Գնումների պլանի օրինակելի ձև

Գնումների պլանի օրինակելի ձև (պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և բաժնետիրական ընկերությունների համար)

Գնումների պլանի փոփոխությունների օրինակելի ձևեր

Գնումների պլանի փոփոխության օրինակելի ձև

Գնումների պլանի փոփոխության օրինակելի ձև (պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և բաժնետիրական ընկերությունների համար)

Տարեկան հաշվետվության օրինակելի ձև

Տարեկան հաշվետվության օրինակելի ձև

Գնումների միասնական անվանացանկ (CPV)

Գնումների միասնական անվանացանկ (CPV)

Պետության կարիքների համար պարբերաբար ձեռք բերվող որոշ ապրանքատեսակների ուղենիշային գներ

Ուղենիշային գներՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (02/23) 404.35 դրամ
EUR (02/23) 437.67 դրամ
RUB (02/23) 4.35 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր