ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Պաշտոնական կայք
Ծրագրեր, Հրապարակումներ Հետադարձ կապ Նորություններ
ԱՀ
ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵ
ԱՀ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
ԱՀ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով
Յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է աջակցություն ցուցաբերել Արցախին, կարող է բարեգործություն կատարել վիրտուալ POS-տերմինալի միջոցով։


Everyone who wants to support Artsakh can make donation by virtual POS-terminal.


Лица, желающие поддержать Арцах, могут оказать благотворительную помощь по виртуальному POS-терминалу.Անուն, ազգանուն (լատինատառ)
Name, Surname (by latin letters)
Имя, фамилия (латиницей)


էլեկտրոնային փոստ
E-mail
Электронная почта


Հանգանակվող գումար
Donation amount
Сумма пожертвования


Մուտքագրեք նկարի տեքստը
Type the text
Введите текст с картинки


Ընտրեք լեզուն
Choose language
Выберите языкԲոլոր ֆինանսական գործառնություններն ավարտվում են անվտանգ բանկային համակարգում, որն աշխատում է HTTPS կապի միջոցով: Դուք կտեղափոխվեք անվտանգ կայք` նախքան Ձեզանից անձնական ֆինանսական տեղեկատվություն պահանջվելը:

All financial transactions are completed by a secure banking system working on HTTPS protocol. You will be taken to a secure website before your personal financial information is requested.

Все финансовые операции будут завершены в безопасной банковской системе, работающей на протоколе HTTPS. Вы попадете на защищенный веб-сайт, прежде чем у Вас будет востребована личная финансовая информация.
ԱՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԵԿՎԻԶԻՏՆԵՐ
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
BANK REQUISITES
ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՐԺՈՒՅԹ
ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (03/19) 480.28 դրամ
EUR (03/19) 589.93 դրամ
RUB (03/19) 8.33 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (I եռ.) 249.41 դրամ
Պլատին (I եռ.) 14080.12 դրամ
Ոսկի (I եռ.) 19529.55 դրամ
Թանկարժեք մետաղների գներ (download)