ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Պաշտոնական կայք
Ծրագրեր, Հրապարակումներ Հետադարձ կապ Նորություններ
ԱՀ
ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵ
ԱՀ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
ԱՀ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով
 
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ / Օրենսդրություն

"Թանկարժեք մետաղների մասին" օրենք

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի "Անվանիշերի ձևերը, չափերը, նկարագրությունը և դրանց պատրաստման, հաշվառման ու տնօրինման կարգը հաստատելու մասին " 203 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի "Թանկարժեք մետաղների ջարդոնների թանկարժեք  մետաղներից պատրաստված  նախապատրաստվածքների մանրածախ առուվաճառքի կարգը` կապված հարգորոշման  և (կամ) հարգադրոշմման հետ հաստատելու մասին" թիվ 204  որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  թանկարժեք մետաղների ու թանկարժեք քարերի պետական պահուստի և դրա բաղկացուցիչ մաս կազմող թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ազգային պահուստի համալրման, պահպանության, օգտագործման, ծախսման, հաշվառման, ինչպես նաև դրանց տեղաբաշխման և գտնվելու վայրերը որոշելու կարգը հաստատելու մասին" թիվ 538-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ազգային պահուստի արժեքների փորձաքննության անցկացման կարգը սահմանելու մասին" թիվ 539-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի "Պաշտոնատար անձանց կողմից ի պաշտոնե և պետական մարմինների կողմից այլ անձանց` օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 3000-ապատիկը գերազանցող արժողությամբ թանկարժեք մետաղներից և թանկարժեք քարերից պատրաստված նվերները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարանից տալու կարգը սահմանելու մասին" թիվ 540-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի  "Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի բնակտորների հազվագյուտ լինելու չափանիշները, գնահատման և վճարման պայմաններն ու կարգը սահմանելու մասին" թիվ 541-Ն որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի ապրիլի 16-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  թանկարժեք մետաղներ զտարկողների և թանկարժեք մետաղներ հարգորոշողների ու հարգադրոշմողների որակավորման քննությունների հարցաշարը հաստատելու մասին" թիվ 50 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի հունիսի 11-ի "Պետական մարմիններում, պետական հիմնարկներում ու կազմակերպություններում գտնվող թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի և դրանցից պատրաստված իրերի հաշվառման քարտերի և գրքի ձևերը հաստատելու մասին" թիվ 60-Ն հրաման  

 

 

 

 ԱՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԵԿՎԻԶԻՏՆԵՐ
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
BANK REQUISITES
ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՐԺՈՒՅԹ
ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (03/19) 480.28 դրամ
EUR (03/19) 589.93 դրամ
RUB (03/19) 8.33 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (I եռ.) 249.41 դրամ
Պլատին (I եռ.) 14080.12 դրամ
Ոսկի (I եռ.) 19529.55 դրամ
Թանկարժեք մետաղների գներ (download)