Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով
Ծրագրեր, Հրապարակումներ

 

«Եկամտային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքով նախատեսված` հիփոթեքային վարկերի

մատչելիության բարձրացման նպատակով տրամադրվող աջակցություն

 

«Եկամտային հարկի» մասին ԼՂՀ օրենքից քաղվածք

ԼՂՀ կառավարության 2015թ. մայիսի 26-ի «Հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով վարձու աշխատողների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» N 306-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2015թ. մայիսի 26-ի «Կառուցված և կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերաբերյալ հարկային մարմնին տեղեկություններ տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» N 307-Ն որոշում

Հարցեր և պատասխաններ «Եկամտային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքով նախատեսված` հիփոթեքային վարկերի մատչելիության բարձրացման նպատակով տրամադրվող աջակցության վերաբերյալ (թարմացվել է 05.04.2017 թ.)

____________________________________________________________________________________________________________

 

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2015 թվականի ծրագիր

ԼՂՀ տնտեսական զարգացմանն ուղղված 2014 թ. պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառումների ծրագիր

ԼՂՀ տնտեսվարող սուբյեկտների արտահանմանն աջակցության հայտի ներկայացման կարգ

ԼՂՀ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից արտադրված արտադրանքի արտահանմանն աջակցության տրամադրման ուղեցույց

"Շահութահարկի մասին" ԼՂՀ օրենքի 38-րդ հոդվածով սահմանված ներդրումների գնահատման, արտոնության տրամադրման և կիրառման կարգը

"Շահութահարկի մասին" ԼՂՀ օրենքով սահմանված ներդրում ունեցող ռեզիդենտի արտոնության տրամադրման ուղեցույց

ԼՂ գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների ծրագիրՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/25) 480.46 դրամ
EUR (04/25) 586.40 դրամ
RUB (04/25) 7.78 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (I եռ.) 249.41 դրամ
Պլատին (I եռ.) 14080.12 դրամ
Ոսկի (I եռ.) 19529.55 դրամ