Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով

ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից կազմակերպված սեմինարների ամփոփում  
21.06.2022

   ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի մեթոդաբանության բաժնի կողմից 2022թ. հունիսի 13-ից մինչև հունիսի 17-ը  ներառյալ իրականացվել են սեմինար-խորհրդատվություններ ԱՀ Հադրութի, Շուշիի, Մարտունու, Ասկերանի և Մարտակերտի շրջանների վարչակազմերի կողմից վերահսկվող գործող և գործունեությունը վերսկսած կազմակերպությունների հաշվապահների հետ: 
   Սեմինար-խորհրդատվությունների ժամանակ ներկայացվել են իրավական ակտերում կատարված փոփոխությունները և պարզաբանվել են 2021թ. տարեկան և 2022թ. առաջին եռամսյակի գանձապետական հաշվետվություններում թույլ տված սխալները՝
   - հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվարկի կատարում և հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքի ճանաչում գանձապետական հաշվետվություններում.
   - վարչական ծախսերի և հաճախորդներին մատուցված ծառայությունների գծով ծախսերի տարանջատման առանձնահատկությունները.
   - պետական կառավարչական հիմնարկների և ՊՈԱԿ-ի միջոցով` պետական բյուջեի շրջանակներում հանրությանը մատուցվող ծառայությունների գծով դեբիտորական պարտքերի և փոխանակվող գործարքների գծով ստացված կանխավճարներ արտացոլման առանձնահատկությունը:
   2022թ. առաջին կիսամյակի գանձապետական հաշվետվությունները ճիշտ կազմելու նպատակով ուսումնասիրվել են 2022թ. ապրիլ-մայիս ամիսների գործունեության վերաբերյալ լրացված մեմորիալ-օրդերները և գրանցմատյանները: 
 


վերադառնալ


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (09/29) 405.93 դրամ
EUR (09/29) 394.24 դրամ
RUB (09/29) 7.12 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (II եռ.) 397.63 դրամ
Պլատին (II եռ.) 16121.06 դրամ
Ոսկի (II եռ.) 30565.30 դրամ
Տեսանյութեր