Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով

Հաստատվել է հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտը  
20.12.2019
Հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միօրինակությունն ու միասնականությունն ապահովելու և դրանց որակը բարձրացնելու նպատակով ԱՀ ֆինանսների նախարարի  18.12.2019թ. N 359 հրամանով հաստատվել են հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտը և մատուցվող  ծառայությունների տեսակները, իրականացման ժամկետներն ու  տրամադրման ձևերը: Մասնավորապես, հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայություններ են համարվում հարկ վճարողների հաշվառումը, հաշվառումից հանումը, էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունները ներկայացնելու մասին պայմանագրերի կնքումը, հաշվետվությունների, դիմումների, հայտարարությունների և այլ փաստաթղթերի ընդունումը, հարկային օրենսդրական դրույթներին ծանուցումը, հարկ վճարողների պարտականությունների կամավոր կատարման ապահովումը, այդ թվում` ավել վճարված հարկերի և վճարների վերադարձը և  մի շարք այլ գործառույթներ:
ԱՀ ֆինանսների նախարարի հրամանը, ինչպես նաև ծառայությունների մատուցման վայրերի, ժամերի ու կապի միջոցների մասին տեղեկատվությունը տեղադրված է tax.nk.am կայքում:
 


վերադառնալ


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (08/08) 406.61 դրամ
EUR (08/08) 414.38 դրամ
RUB (08/08) 6.73 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (II եռ.) 397.63 դրամ
Պլատին (II եռ.) 16121.06 դրամ
Ոսկի (II եռ.) 30565.30 դրամ
Տեսանյութեր