Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով

ԼՂՀ Մարտունու շրջանում կազմակերպված սեմինարի մասին  
10.09.2015

«2015թ. սեպտեմբերի 9-ին ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության կողմից նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի մեթոդաբանության բաժնի պետ Ս. Միքայելյանի և հարկային վարչարարության մեթոդաբանության և հարկ վճարողների իրազեկման բաժնի գլխավոր մասնագետ Զ.Միրզոյանի մասնակցությամբ ԼՂՀ Մարտունու շրջանի վարչակազմի ենթակայության տակ գտնվող թվով 17 պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաշվապահների համար կազմակերպվել է սեմինար, որի նպատակը 2015թ. ինն ամսվա հաշվետվությունների ճիշտ կազմումն ու ներկայացումն է:

Սեմինարի ընթացքում պարզաբանվել են պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից հաշվետվությունների կազմման ու ներկայացման կարգը, լիազոր մարմիններին հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետները, ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում արտացոլված տվյալների (այդ թվում` ակտիվներին և եկամուտներին վերաբերող շնորհների) ճանաչման պահանջները, ինչպես նաև իրականացվել է հաշվապահների կողմից հաշվապահական ռեգիստրներում հաշվապահական տվյալների ամփոփման գործընթացի ուսումնասիրություն:

 վերադառնալ


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/13) 519.43 դրամ
EUR (04/13) 617.91 դրամ
RUB (04/13) 6.73 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (II եռ.) 429.95 դրամ
Պլատին (II եռ.) 19977.66 դրամ
Ոսկի (II եռ.) 29492.59 դրամ
Տեսանյութեր