Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխության մասին  
21.10.2015

«ԼՂՀ ֆինանսների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 30.09.2015թ. տեղի է ունեցել փոփոխություն, համաձայն որի 2016 թվականից սկսած այն կազմակերպությունները, որոնց հաշվետու տարվա գործունեությունից հասույթը կամ հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է մեկ միլիարդ դրամը (խոշոր կազմակերպություններ), իրենց տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները կարող են հրապարակել առանց աուդիտորական եզրակացության: Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակման և գլխավոր հաշվապահների որակավորման պահանջները խոշոր կազմակերպությունների համար մնում են ուժի մեջ:վերադառնալ


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/13) 519.43 դրամ
EUR (04/13) 617.91 դրամ
RUB (04/13) 6.73 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (II եռ.) 429.95 դրամ
Պլատին (II եռ.) 19977.66 դրամ
Ոսկի (II եռ.) 29492.59 դրամ
Տեսանյութեր