ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
"Թանկարժեք մետաղների մասին" ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին  

24.06.2011
 2011թ. հունիսի 30-ին ուժի մեջ է մտնում «Թանկարժեք մետաղների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում թանկարժեք մետաղների լիցենզավորումը կիրականացվի ՀՀ կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի կողմից, ինչպես նաև կիրառման մեջ կդրվի Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տարբերանիշը:
"Հաշվապահական հաշվառման մասին" ԼՂՀ օրենքում կատարված լրացումների և փոփոխությունների մասին  

24.06.2011
  2011թ. հունիսի 21-ից ուժի մեջ է մտել "Հաշվապահական հաշվառման մասին" ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին" ԼՂՀ օրենքը, որի համաձայն ԼՂՀ տարածքում գործողության մեջ են  դրվել  "Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի" կողմից ընդունված հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները, դրանց վերաբերյալ մեկնաբանությունները, ինչպես նաև դրանցում հետագա...
Աուդիտորների որակավորման քննության արդյունքների մասին  

23.05.2011
2011թ. մայիսի 12-ին  ԼՂՀ ֆինանսների նախարարությունն անց է կացրել աուդիտորների որակավորման քննություն, որին մասնակցել է Արարատ Համլետի Ղուկասյանը: Կազմակերպված քննության արդյունքներն աուդիտորների  որակավորման հանձնաժողովը գնահատել է բավարար, ինչի արդյունքում մասնակցին տրվել է որակավորված աուդիտորի վկայական:
Ի գիտություն տնտեսվարող սուբյեկտների`  

23.03.2011
 Կազմակերպված գնումների նոր ընթացակարգերի հայտարարություններն ու հրավերները տեղադրված են "Պետական գնումներ" /  "Գնումների պաշտոնական  տեղեկագիր" /  "Հայտարարություններ" բաժնում:
Հաշվապահների որակավորման քննությունների արդյունքների մասին  

14.03.2011
  2011թ. մարտի 4-ին ԼՂՀ ֆինանսների նախարարությունն անց է կացրել օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում պարտադիր հրապարակման ենթակա ֆինանսական հաշվետվություններն ստորագրելու իրավունք տալու համար հաշվապահների որակավորման քննություն, որին մասնակցել է Արմեն Պյոտրի Պետրոսյանը: Կազմակերպված քննության արդյունքները հաշվապահների որակավորման հանձնաժողովը գնահատել է բավարար, ինչի արդյունքում մասնակցին տրվել է որակավորված հաշվապահի վկայական:


ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (12/01) 402.88 դրամ
EUR (12/01) 438.70 դրամ
RUB (12/01) 4.47 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր